Kabelzagen


Moet er gezaagd worden door meters dik gewapend beton of metselwerk ? Door gebruik te maken van diamant-draad systemen kan dit uigevoerd worden. Hiervoor beschikken wij over de laatste moderne machines.

Funderingsmassieven kunnen op een trilvrije manier worden weggezaagd. Hierdoor kunnen in hoogtechnologische omgevingen zaagwerken worden gedaan zonder onderbreking of storing van het productieproces.